клапа на гърловината на резервоара/ единични части за каросерия