Реле за мигачи за електрическа система

Всички автомобили днес са оборудвани с пулсиращи сигнални светлини, информиращи околните водачи и пътниците накъде възнамерява да завива дадено превозно средство. Това са още т.нар. мигачи, но за да премигват, се използват специални релета. Какви са техните особености и отделни видове? Какво се предлага в магазин Automotozone?

Какво представляват релетата за мигачи

Предназначението им е за подаване на пулсиращ електрически сигнал към крушката на мигача, за да премигва и да е по-видима за останалите участници в движението. Работният принцип на релетата е сравнително прост. Съставен е от генератор, който след подаване на електричество (при активиране на мигача), започва монотонно да подава пулсиращи импулси и електронната верига се прекъсва и затваря. Процесът се повтаря през цялото време на активност на пътепоказателя. Когато веригата е затворена, крушката светва, когато е отворена – изгасва.

Кои са предлаганите в онлайн каталога видове

Предлаганите в раздела на сайта релета за мигачи са съвместими с повечето съвременни марки и модели коли на пазара. Те се делят на: 

  • електромагнитни – в основата стои нихромова пластина, която след протичане на ток се нагрява и разширява. Задейства контактната група, затваря ел. веригата към пътепоказателя и лампата светва. При спиране на тока, пластината изстива и приема първоначалното си състояние, контактите се отварят и лампата изгасва. Това е технология, която постепенно се изоставя и заменя с по-модерната. Основен недостатък е бързото амортизиране на нихромовата пластина и повредата на релето за мигачи. Ако една от крушките изгори, натоварването върху останалите става по-голямо;
  • електронни – като цяло принципът на работа е идентичен с електромагнитните видове, но импулсите се задават от транзисторна електронна верига. В основата ѝ стои микросхема с алгоритъм за автоматични импулси. Така периодично се подава ток към електронната намотка и се привличат контактите за затваряне на веригата, а крушките светват. След приключване на импулса, контактите се освобождават и лампата на пътепоказателя изгасва.

Какви се предлагат от магазин Automotozone 

В каталога на сайта се предлагат нови части за различните марки и модели коли на отлични цени. В зависимост от модификацията на релетата, схемата на свързване може да се различава, поради което се налага справка с документацията на превозното средство. Подходящи са за употреба както с обикновени крушки с нажежаема жичка, така и с по-модерните диодни аналози. Лед решенията са значително по-дълготрайни, забележими и не генерират висока температура при своята работа.