пръчка за измерване нивото на маслото за кормилно управление