пръчка за измерване нивото на маслото за трансмисия