рамка на колонките на вратите/ покрива за каросерия