заключващ механизъм, капак резервоаар за Система комфорт