Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Защитата на личните данни е от голямо значение за „ДСВ Къмпани“ ЕООД („Дружеството“, „Ние“, „Нас“) и искаме процесът по обработка на вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за вас. За тази цел имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени вашите лични данни („Политика за поверителност“).

 

Кой носи отговорност за личните ви данни?

Администратор на вашите лични данни е:

 

„ДСВ Къмпани“ ЕООД („Дружеството“)

 

ЕИК 206178809, гр. Сливен, ул. „Възраждане“ 5

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Петя Спасова

 

моб. тел: 0890404343 и-мейл: support@automotozone.bg

 

 

Използване и защита на ваши лични данни

Използването на Уебсайта на Дружеството AutoMotoZone.bg в режим на преглед може да бъде направено без необходимостта от въвеждане на ваши лични данни.

 

Въпреки това, ако желаете да се възползвате от пълните функционалности на Уебсайта, обработването на ваши лични данни ще бъде необходимо.

 

Дружеството се придържа стриктно към обработването на възможно минималния обем от лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма друго законово основание за такава обработка, ние ще поискаме вашето съгласие. 

 

За какво обработваме вашите лични данни?

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

 

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от вас, ще ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

 

Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни.

 

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

 

Къде съхраняваме вашите данни?

Данните, които събираме от вас, се съхраняват в информационен архив на сървъра на Дружеството.

 

Кой има достъп до вашите данни?

Получатели на личните ви данни могат да бъдат:

 • Служители на Дружеството;
 • Обработващи данни от името на Дружеството;
 • Трети страни – под-доставчици на услуги на Дружеството, когато е необходимо. 

 

Когато желаете да ползвате услуга, която Дружеството предоставя, и за целта събираме ваши лични данни, обработваната информация е в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията ни. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в закон.

 

Дружеството не прехвърля, не продава и не разменя вашите данни за маркетингови цели. 

Дружеството не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

 

Какви са вашите права?

 

Право на информация и достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете се с нас, след което вашите лични данни ще ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

 

Право на преносимост

Когато Дружеството обработва вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Също така, когато упражнявате правото си на преносимост, имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране на вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате потребителски профил на уебсайта AutoMotoZone.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право по всяко време да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от Дружеството, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне в случай, че се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други).

 

Право на ограничаване на обработването

Имате право да изискате ограничаване на обработването при наличие на правен спор между Дружеството и вас до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато сте изискали ограничаване на обработването, Дружеството ще ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 

Право на възражение срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработване на личните ви данни въз основа на легитимния интерес на Дружеството. Ние ще прекратим обработването на личните ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата ви или поради съдебни искове. 

 

Право на възражение срещу директния маркетинг

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 • като редактирате настройките във вашия профил на уебсайта AutoMotoZone.bg.

 

Право на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че Дружеството обработва вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас.

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда, ако считате, че са нарушени правата ви във връзка с обработването и защитата на личните ви данни.

 

Как можете да упражните вашите права?

Можете да упражните вашите права с писмено или електронно заявление до Дружеството. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява  искането, предпочитаната форма за комуникация и действия по искането. Необходимо е да посочите датата на подаване, адрес за кореспонденция, както и да подпишете искането.

 

Категории данни, които обработваме:

 • Персонални детайли - име, фамилия, EГН, и-мейл, адрес(и), телефон.
 • Данни за покупки на стоки от клиента.

 

Легитимен интерес на администратора или на трета страна

Когато обработваме лични данни, нашият легитимен интерес се основава на:

 • защита на информационните ни системи;
 • управление на бизнес процесите ни в полза на всички наши служители и/или собственици;
 • оптимизиране на бизнес процесите ни.

 

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго, пазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас, за да:

 • ви предоставим услугите, които сте поискали;
 • спазваме законови разпоредби, включително за периода, изискван от данъчни или други публични органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

 

Уебсайтът AutoMotoZone.bg използва т.нар. "бисквитки" (cookies). Бисквитките се използват във връзка с функционирането на Уебсайтакакто и за да можем да предоставим на Потребителите по-релевантно и персонализирано съдържание и по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тази функционалност.

 

Бисквитките са текстови файлове с малко количество данни, които могат да се запишат на вашето устройство/браузър, когато посещавате Уебсайта. При ваше следващо посещение на Уебсайта, браузърът ще изпрати обратно към уебсървъра информацията във вече създадените бисквитки.

 

Чрез използването на нашия Уебсайт вие се съгласявате, че AutoMotoZone.bg може да запази бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.

 

Какви бисквитки използваме на нашия Уебсайт:

Задължителни бисквитки

Основните функционалности на Уебсайта ни в по-голямата си част зависят от бисквитките, поставени от нас. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да влезете в профила си в Уебсайта, както и да извършвате покупки и други основни функционалности на AutoMotoZone.bg.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки се използват за функции като:

 • Да можем да запомняме какви настройки в своя профил сте избрали, какви любими продукти сте посочили, какви данни за доставка сте избрали при последната ви поръчка и др.
 • Да можем да ви препоръчваме продукти, които отговарят на вашите предпочитания.
 • Да събираме и анализираме начина на използването на сайта, за да можем да подобряваме потребителското преживяване и да ползвате още по-лесно и удобно нашия Уебсайт.

 

Бисквитки от трети страни с аналитични цели

Тези бисквитки помагат за следенето на посещаемостта на Уебсайта, което ни помага да анализираме колко удобно е използването на AutoMotoZone.bg. За целта използваме Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези бисквитки е да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics, е 38 месеца.

 

Бисквитки от трети страни за прецизно таргетиране и рекламни цели

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия Уебсайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за вас информация. Те не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана. Външните рекламни платформи, които използваме са: Facebook ads и Google AdWords.

 

Изтриване на бисквитките

Можете винаги да изключите както бисквитките на Дружеството, така и бисквитките на трети страни чрез съответна настройка на браузъра, който използвате. В този случай е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на AutoMotoZone.bg.

В случай че се ползва линк, който препраща в друга интернет страница, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които Дружеството няма контрол.

 

Бисквитките и личните данни

Личните данни, които са събрани от бисквитките, се използват единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани с конкретния Потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица, и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на Уебсайта. Ако естеството на услугата налага, може прехвърлим данни към под-доставчици (например куриерски услуги), които също са администратори на лични данни,  при спазване на законовите изисквания.

 

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на Уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на Уебсайта, както и за подобряване на услугите, които ви предоставяме.

 

Актуализиране на нашата Политика за бисквитки

Възможно е да актуализираме нашата Политика за бисквитки. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт AutoMotoZone.bg.

 

Събиране на общи данни и информация

Както повечето интернет-страници, Уебсайтът на Дружеството събира серия от общи данни и информация, когато потребител извиква уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра на Дружеството.

 

Събраните данни могат да бъдат: 1) използваните видове и версии на браузъра (като Mozzilla, IE, Chrome и други), 2) операционната система, използвана от системата за достъп (Linux, Windows, iOS), 3) уебсайтът, от който се достига до нашата интернет страница, 4) под-страници, 5) датата и часът на достъп до интернет страницата, 6) адресът на интернет протокола (IP адрес), 7) доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и 8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите информационни системи.

 

Тази информация ни е необходима, за да: 

 • предоставим съдържанието на уебсайта си коректно,
 • оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, 
 • осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии, и 
 • предоставим на правоприлагащите органи необходимата информация, необходима за наказателно преследване в случай на кибер атака.

Дружеството анализира статистически анонимно събраните данни и информация. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителите.

 

Използване на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На Уебсайта ни е интегриран компонентът Google Analytics (с функцията „анонимност“). Google Analytics е услуга за уеб анализ, която събира, заедно с останалите данни, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице, кои под-сайтове са били посетени или колко често и за каква продължителност са били гледани под-сайтовете. Използваме тази функционалност за анализ на трафика на нашия уебсайт, с цел неговото оптимизиране.

 

Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

 

Регистрация на нашата интернет страница

Имате възможност да се регистрирате на интернет страницата ни, като посочите лични данни. Въведените в регистрационната форма лични данни се събират и съхраняват изключително за наша вътрешна употреба. Ако естеството на услугата налага, може прехвърлим данни към под-доставчици (например куриерски услуги), които също са администратори на лични данни,  при спазване на законовите изисквания.

 

При регистрацията ви на интернет страницата ни се запаметява IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP), както датата на регистрацията. Съхранението на тези данни е необходимо за нашата информационна сигурност.

 

Регистрацията с доброволно посочване на лични данни има за цел да ни даде възможност да ви предоставим съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Можете да промените по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтриете напълно от базата ни данни.

 

Връзки към други интернет страници

Тази Политика за поверителност не покрива препратките в уебсайта ни към други интернет страници. Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност на другите интернет страници, които посещавате.

 

 

Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт AutoMotoZone.bg.

 

 

Дата на последна редакция: 10.2021 г.