система за задействане на съединителя за Съединител