задвижващ акумулатор за хибридно и електрическо задвижване